4 Coaching

 

Hummel-Klein is bij voorkeur jouw ‘financiële huisarts’
 

, de partij waar je contact mee opneemt als er zich haperingen in je financiële gezondheid voordoen en waar je periodiek mee afspreekt om financiële haperingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe meer financiële zaken wij voor jou mogen regelen, hoe beter onze adviezen aan jou zullen worden. We kunnen dan namelijk waardevolle combinaties maken tussen de verschillende diensten die we verlenen.

Een voorbeeld van langjarige trajecten zoals wij die in de praktijk mogen begeleiden:

Doordat we je in het verleden geholpen hebben met het aanvragen van je hypotheek, helpen we je jaarlijks met je belastingaangifte.
Tijdens die jaarlijkse gesprekken over de belastingaangifte, volgen we de ontwikkelingen in je leven op de voet. We beleven met jou de aankoop van en verhuizing naar een nieuwe woning omdat er gezinsuitbreiding op komst is en het je wens is om groter te gaan wonen; we bespreken jaarlijks hoe het met je gezin gaat, gaan je kinderen studeren en zo ja weet je wat voor een kosten dit met zich meebrengt? We maken een financieel plan waarin we je de mogelijkheden schetsen om dit doel te halen en we begeleiden je in het proces daar naar toe. In de jaren daarna blijkt tijdens één van onze gesprekken dat je ouders hun woning verkocht hebben en kleiner zijn gaan wonen. We bepreken met elkaar de mogelijkheden van schenken en overdracht van het vermogen, voordat als gevolg van overlijden een belangrijk deel van dit vermogen als erfbelasting aan de fiscus betaald moet worden. We bespreken dit ook met je ouders en evt. broers/zussen en wanneer de plannen concreet geworden zijn informeren we de notaris over de details zodat deze op basis van hun expertise de contracten kunnen opmaken. We helpen je daarna met de financiële planning met betrekking tot het vermogen dat je van je ouders ontvangen hebt. Wat zijn je wensen, wil je een andere woning kopen? Wat is nodig, hoe is je pensioen geregeld, misschien moet je wat van je vermogen reserveren voor je oudedag? Hoe doe je dat het best en is er misschien fiscaal voordeel te behalen?

En op enig moment in de toekomst, zullen we het vast ook gaan hebben over de overdracht van jouw vermogen naar jouw kinderen. We bespreken dan misschien ook dat we jouw nabestaanden als executeur gaan helpen bij de afhandeling van jouw nalatenschap die tegen die tijd als gevolg van allerlei wijzigingen op het gebied van wet-&regelgeving misschien zo complex is geworden dat je kinderen die hulp goed kunnen gebruiken.

En je kinderen die kennen we inmiddels ook al weer jaren. Misschien hebben we ook hen geholpen met de aanvraag van een hypotheek, misschien wel in combinatie met financiële steun van jou, omdat we er met elkaar op een creatieve wijze voor konden zorgen dat zij toch die woning konden kopen.

Dit is voor jou mogelijk allemaal toekomstmuziek en misschien verloopt jouw leven heel anders.
Wat niet anders hoeft zijn is onze betrokkenheid daarbij.

Dit is slechts één van de vele voorbeelden uit onze praktijk!